Tu esi dziļa (2008)

by IMANTS DAKSIS

supported by
/
1.
04:29
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
02:15
12.
13.
04:01
14.
15.
16.
17.
18.
19.

about

Kailums ir brīvā uztvere. Uguns un vējš ir esamības kailums. Paverot saprāta plīvuru, cilvēks uztver un iegūst uguni. Apzinoties sevis paša kailumu, cilvēks iemanto vēja īpašības. Jēdzieniskā domāšana izkropļo un iznīcina brīvo uztveri. Kailums ir vēl smalkāks strāvojums par domas strāvojumu. Tas ir dzīvības un mīlestības strāvojums. Doma ir kā biezs kažoks, kuru, meklējot patvērumu, apvilkusi kailā dzīvība. Kailums ir tas, ar ko mēs domājam patiesu brīvību. Kailums ir domas ātrums, anti-gravitācija un kosmosa erotiskā vibrācija vīrišķo un sievišķo spēku atspoguļojumā. Seksuālā dziņa ir absolūtā, neierobežotā kailuma stihiska izpausme gara būtnes jeb indivīda ierobežotās uztveres apziņas stāvoklī.

credits

released April 4, 2016

Imants Daksis: vārdi, mūzika, balss, atbalsis, sešstīgu akustiskā ģitāra, divpadsmitstīgu akustiskā ģitāra (3,7,12,13), solo ģitāra, elektriskā ģitāra (5,6,16), vējgriezis (14), svilpītes (1), smiekli, svilpošana, ūjināšana, čuksti, elpa, murrāšana, dažāda veida erotika un, protams, mīlestība!

Dziesmas "Tavs apslēptais kailums" nobeigumā pār mūsu galvām pārlaidās helikopters, neizbēgami iekodēdams albumā arī savu vēstījumu.

Ierakstīts dažādos laikos 2007. gada vasarā un 2008. gada ziemā studijā "Lauska".

Ierakstīja, miksēja, māsterēja Kaspars Bārbals.

Vizuālais noformējums: Imants Daksis

Ieraksts veikts bez metronoma palīdzības, ļaujoties dabiskajai, erotiski ritmiskajai pulsācijai.

tags

license

all rights reserved
Track Name: Tu atveries
Tu atveries
Tavās asarās piedzimst rītdienas smaids,
Tu esi nenotverta klusā daba aiz daudzo māju
aizvērtajiem slēdžiem

Tu esi nenotverta straume bezgalīgā pieskārienā,
Kas beidzas ik mirkli manas
straumes nevaldāmās skavās

No tavas strāvas krītošā bezdibenī es satieku sevi tevī;
Brīvā kritiena trīsās mani dzeļ tavu lūpu atvērtā telpa

…Tavās asarās piedzimst rītdienas smaids,
Tu esi nenotverta klusā daba aiz daudzo māju
aizvērtajiem slēdžiem,
Bet manai atvērtai elpai tu esi atvērta telpa,
Manai atvērtai vēlmei tu esi atvērta dzelme

***
Tu atveries man,
Kamēr visi citi aizveras;
Un kamēr viņi aizveras,
Tu peldi pie manis
Pret manu straumi plūstošā jūrā…
Track Name: Es gribu mīlēties ar tevi šonakt
Es gribu mīlēties ar tevi šonakt

Es gribu mīlēties ar tevi šonakt…
Mēs esam tikai asaras viens otra acīs,-
Acīs Saules katorgā

Tu mīļi smaidi un novelc biksītes…
Mēs esam tikai sviedri viens otra miesās,-
Miesās Saules katorgā

Tu – dārza roze; es – savvaļas dadzis…
Mēs esam tikai puķes viens otra matos,-
Matos Saules katorgā

No rīta pamostos. Tu vēl guli…
Mēs esam tikai rētas viens otra brūcēs,-
Brūcēs Saules katorgā
Track Name: Tavs plaukstošais kailums
Tavs plaukstošais kailums

Tavs plaukstošais kailums
Mani kā izsmeltu aku
Atkal piepilda līdz malām

Uz visām debespusēm
Mana vecā ziema sūrst,
Tavs pavasaris plaukst,
Tavs pavasaris nepagurs

Un visi tavi pumpuri
Pret manu novalkāto ziemu dīgst;
Man neatliek nekas cits,
Kā valgmi tevim dot, -
Un sākas atkusnis

***
…Es kūstu arvien ātrāk,
Un tu arvien ātrāk plauksti!
Track Name: Tu esi dziļa
Tu esi dziļa

Aiz miesas ir dziļums,
Aiz dziļuma – vieglums,
Un vieglumā ir pati mīlestība,-
Atlaista un brīva,
gaisā virmojoša un tīra
***
Šai seklā pasaulē,
Kur tuksnešaini skati klīst,
Tu esi dziļa jūra,
Kur nokaitētai saulei līst…
Tu esi dziļa!
Track Name: Vientulības mežā
Vientulības mežā

Vientulības mežā es satiku tevi.
Tu bēgi, es bēgu,-
Un tā viens otru mēs atradām

Tu smējies par maniem vaibstiem.
Es brīnījos,
Ka esi kaila

…Kopā dzīvojām.
Daudz bērnu mums bija;
To vidū daudzi, kas joprojām
Starp vēju un aizvēju mājo

…Bet tevi plosīja atmiņa
Par zaudēto dzīvi;
…Bet mani plosīja
Vientuļi koki

…Pēdējo reizi tikāmies vakar-
Tavos un manējos sapņos…
Track Name: Pie sevis dziedama dziesmiņa
Pie sevis dziedama dziesmiņa

…Ja novilktu drēbes,
Paliktu vārdi,
Kurus varētu teikt
Caur smiekliem vai bailēm,
Caur kaunu vai maldiem
Par to, ka ir auksts…

Ja aizsviestu vārdus,
Paliktu domas,
Kas vienatnē rūc
Caur gribu vai ziņu,
Caur mīlu vai dziņu
Par to, ka nav miers…

…Ja raudāt vēl spētu,
Tad raudātu arī,
Bet asaras smietu,
Jo, lai kurp tu ietu,
Jo, lai kā tu ietu,
Tu ietu un dziedātu sevī!
Track Name: Es novelku drēbes
Es novelku drēbes

Zemzemes straumēs
Dzimst magnētu vētras;
Katrai āderei ir virszemes straume,
Katrai nācijai ir ādere sava,
Katrai āderei – savs ceļš

Es novelku drēbes
Un āderēm apvelkos,
Ir virszemes straume
Mans zemzemes kailums
Track Name: Māsas ēnas
Māsas ēnas

Man patīk šūpoties šūpolēs,
Jo tad var just, kā putni lido;
Man patīk mīlēties,
Jo tad var just, kā otrs cilvēks dejo;
Man patīk elpot,
Jo tad var just, kā aizraujas elpa;
Man patīk klusēt,
Jo tad var just, kā kopīgie vārdi
Pārvēršas iekšējā tuksnesī;
Man patīk mīlēt,
Jo tad var just, kā gribas noķert savu ēnu…

Ai, ēnas, ēnas! – tās mūsu māsas…
Track Name: Pasaku mežs
Pasaku mežs

Es gribēju vaicāt, kā tevi sauc…?
Es gribēju vaicāt, vai sāpi nes…?
Es gribēju vaicāt, - no kuras…? –
No kuras pasakas tu nāc…?

…Tavos matos dzīvo rūķīši,
Tavām krūtīm piemīt aicinošs smaids,
Un pa tavām kājām slīdošs vējš
Mani aiznes tur, kur šalc pasaku mežs…

Es gribēju vaicāt, kā tevi sauc…?
-Ak, jā! – Tev vārda nav!
Es gribēju vaicāt, - nokuras…?
-Ak, jā! – Tu mīti visās pasakās!
Track Name: Tavs atklātais kailums
Tavs atklātais kailums

Tavs atklātais kailums ir karsta elpa
Manis pieteiktā karagājiena ritmā

Tavs atklātais kailums ir degoša elpa
Manis pieteiktā karagājiena ritmā

Es esmu karavīrs – un tu esi mans karalauks;
Tu esi mūzika manām alkām pēc zaudētās dzimtenes,
Tu esi mūzika manām ilgām pēc zudušās dzimtenes,
Tu esi mūzika manis pieteiktā karagājiena ritmā,-
Tavas nopūtas ir kritušo karavīru augšāmcelšanās sapnis

…Es nosviežu šauteni, norauju tērauda bruņas
Un pie tavas mūzikas ceļos no gūsta…
Track Name: Tavs apslēptais kailums
Tavs apslēptais kailums

Tavs apslēptais kailums
Ir rīta blāzma,
Kas vēl nav dienas spēka
Un sprieguma skauta

Tavs apslēptais kailums
ir vakara blāzma, -
Tā dveš ar pilnības jaudu,
Nākamā rītā kas no acīm
Līdz ar miega ziedputekšņiem smelta

Tavs apslēptais kailums
Ir iedvesma kustībai,
Kustībai no pārpārēm ietērptās dzīves
Uz kailuma mirkli,
Kailas vienības mirkli
Track Name: Vāras trausluma apjausmas plīvurā tinusies pienāk mūsu satikšanās diena
Vāras trausluma apjausmas plīvurā tinusies pienāk mūsu satikšanās diena

Tu esi vissenākā planēta,
Ko es atklāju savā sirmajā teleskopā;
Tu esi visskaistākā pasaka, visskaistākais stāsts
Manā mūžam domīgajā sejā

Tu esi visdziļākā aiza
Manos neprātīgajos atmiņu laukos;
Tu esi visklusākā būtne
Manos vientulības pauguros,
Bet es gribu kalnos…

Tu esi visdzidrākā upe,
Kas plūst uz manu okeānu;
Tu esi vispārsteidzošākā sekunde, visdedzinošākā trīsa
Manā hroniskajā ģeogrāfa karjerā

Tu esi visneizbēgamākā laime,
Ko es sastopu ikkatrā sapnī;
Tu esi visneizbēgamākā laime,
Ko es sapņoju ik dienu…

***
Mani plosa tavs svešums,
Un tavs tālums man ir tik mīļš…

…Vāras trausluma apjausmas plīvurā tinusies
Pienāk mūsu satikšanās diena…
Track Name: Vai stihiju var slāpēt?
Vai stihiju var slāpēt?

Es eju pie tevis
Un skaidri smaidu es,
Un skaidri zinu,
Ka tevi gribu es

Vai stihiju var slāpēt ar morāli un spēku?

Es skrienu pie tevis
Un skaidri smaidu es,
Un skaidri zinu,
Ka tevi gribu es

Vai stihiju var slāpēt ar morāli un spēku?

…Es nāku no tevis
Un mulsi smaidu es,
Jo tagad skaidri zinu,
Ka tevi gribu es

Vai stihiju var slāpēt ar morāli un spēku?
- Nē, stihiju var slāpēt vien ar stihisku mīlestību!