We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €2 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  12" plate ar desmit dziesmām un diviem dzejoļiem. Dziesmu vārdi un dzejoļi uzdrukāti uz plates aizmugurējā vāka. Ivara Veinberga dizains.

  12" vinyl, includes ten songs and two poems. Lyrics printed on the back cover. Design - Ivars Veinbergs.

  Includes unlimited streaming of Vientuļās revolūcijas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days
  edition of 100 

    €28 EUR or more 

   

lyrics

Spoks

Pie durvīm klauvē,
Tur neviena nav…
Tikai šūpolēs kāds sēž,
Šūpojas un dzied…
– Tas maza bērna spoks,
Kas dziesmu dzied
Par savām gaitām
Aiz tālām jūrām,
Aiz viņām zemēm…

Vējš uzpūta,
Vēss pieskāriens un čuksts:
“Jel nebaidies!”
– Caur tumsas ēnām
Pazib smaids –
Tik skaists, tik tāls,
Tik tuvs, tik mīļš…
...Un atkal pazūd
Starp tumsas ēnām…

“Jel apstājies!” es saucu
Un raudāju kā bērns,
Bet atbalsis no tumsas dzīlēm
Klusi, klusi
Caur asām sāpēm,
Tik tuvu, tuvu,
Spēji, spēji
Aizlidoja prom,
Tik ilgi prom…


Ghost

A knock on the door
No one’s there…
Only someone in a swing,
Swinging and singing…
- A ghost of a child,
Singing a song
About his endeavours
Across seas afar,
Across lands afar…

A blow of the wind,
A cold touch and a whisper:
“Don’t be afraid!”
- Through the shadows of darkness
Flashes a smile –
So beautiful, distant,
So close and so dear…
…Then again disappears
Through the shadows of darkness…

“Don’t leave!” I called,
And cried as a child,
But echoes from darkness
So quietly…
Through sharp pain,
So very close,
So suddenly
Flew away,
For so long…

credits

from Vientu​ļ​ā​s revol​ū​cijas, released November 29, 2022
Imants Daksis – balss / vocals, akustiskā ģitāra / acoustic guitar,
elektriskā ģitāra / electric guitar, perkusijas / percussion instruments

Kristīne Ādmine-Liepa - akustiskās un elektriskās kokles / Latvian
folk instrument kokle;

Toms Valmiers - kontrabass / double bass

Mikus Čavarts - sitamie instrumenti, perkusijas / percussion
instruments

Elizabete Helmane - balss / vocals

Vārdi & mūzika / lyrics & music: Imants Daksis;

Skaņu režija / sound engineering: Mārtiņš Krastiņš;

license

all rights reserved

tags

If you like Imants Daksis, you may also like: